تمامِ طولِ هفته را نبوده ام به یادتان


جلب نمیشود به من دوباره اعتمادتان


نیست به من امیدی و غروبِ جمعه میرسد


امید میدهد به دل محبتِ زیادتاناللهم عجل لولیک الفرجتاریخ : 1396/05/27 | 06:09 ب.ظ | نویسنده : غریب | نظرات

بهتر از این چه خبر در همه دنیا آید


که به پایان دگر این غیبتِ کبری آید


عصرِ جمعه است بیایید دعایی بکنیم


که همین جمعه خدایا گل زهرا آیداللهم عجل لولیک الفرجتاریخ : 1396/05/20 | 06:13 ب.ظ | نویسنده : غریب | نظرات

یا ثامن الحجج به دلِ ما نظاره ای


بیچاره ایم ضامنِ آهو ، تو چاره ای


ما را خبر کند به ظهورِ نگار ، کاش


تنگِ غروبِ جمعه صدای نقاره ایاللهم عجل لولیک الفرجتاریخ : 1396/05/13 | 06:08 ب.ظ | نویسنده : غریب | نظرات

جمعه غروب آمد و باز التهاب ها


مانده سوال ها به امیدِ جواب ها


تنها به دستهای تو ای صاحب الزمان


تکمیل میشود همه ی انقلاب هااللهم عجل لولیک الفرجتاریخ : 1396/05/6 | 07:02 ب.ظ | نویسنده : غریب | نظرات