دلنوشته های مهدوی خدا کند که کسی حالتش چو ما نشود ز دام خال سیاهش کسی رها نشود خدا کند که نیفتد کسی ز چشم نگار به نزد یار چو ما پست و بی بها نشود جواب ناله ی ما را نمیدهد دلبر خدا کند که کسی تحبس الدعا نشود شنبده ام که از این حرف،یار خسته شده خدا کند که به اخراج ما رضا نشود مریض عشقم و من را طبیب لازم نیست خدا کند که مریضی من دوا نشود... http://www.moud12.ir 2019-05-17T20:25:10+01:00 text/html 2019-05-17T15:23:00+01:00 www.moud12.ir غریب راهِ شهدا ... http://www.moud12.ir/post/735 <p>دعوت شده ی سفره ی احسانِ خدا کسیت؟ </p> <p><br> </p> <p>آن را که خدا کرده در این ماه صدا، کیست؟ </p> <p><br> </p> <p>در چشم به راهِ تو نشستن گلِ نرجس </p> <p><br> </p> <p>آن کس که بُوَد پیرو راهِ شهدا کیست ؟ </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-05-10T14:52:00+01:00 www.moud12.ir غریب ماهِ مهمانی ... http://www.moud12.ir/post/734 <p>ماهِ مهمانی ایزد به خود آورد مرا </p> <p><br> </p> <p>بیش از پیش گرفتارِ رخت کرد مرا </p> <p><br> </p> <p>طعنه مردمِ صد رنگ که حزب بادند </p> <p><br> </p> <p>نکند کاش گلِ فاطمه دلسرد مرا </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-05-03T12:07:00+01:00 www.moud12.ir غریب مسافرِ صحرا ... http://www.moud12.ir/post/733 <p>به دیده نیست امیدی برای دیدارت </p> <p><br> </p> <p>دو چشمِ غرقِ گناهم کجا و رخسارت </p> <p><br> </p> <p>دعای من که به جایی نمی رسد اما </p> <p><br> </p> <p>الا مسافرِ صحرا خدا نگهدارت </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-04-26T14:40:00+01:00 www.moud12.ir غریب منتظرهای شما ... http://www.moud12.ir/post/732 <p>شهرِ بی حجب و حیا هر چند عریان تر شده </p> <p><br> </p> <p>جای خالیِ شما در آن نمایان تر شده </p> <p><br> </p> <p>منتظرهای شما در این به ظاهر بی کسی </p> <p><br> </p> <p>هر غروبِ جمعه آقاجان فراوان تر شده </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-04-19T13:48:00+01:00 www.moud12.ir غریب هنوز ... http://www.moud12.ir/post/731 <p>شعبان به نیمه می رسد و پرده ها هنوز </p> <p><br> </p> <p>افتاده اند بینِ تو و چشمِ ما هنوز </p> <p><br> </p> <p>دارد غروبِ جمعه هم از راه می رسد </p> <p><br> </p> <p>در جستجوی ردِّ شما این گدا هنوز ... </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-04-12T09:19:00+01:00 www.moud12.ir غریب من یک سپاهی ام ... http://www.moud12.ir/post/730 <p>با اینهمه گناه ، با رو سیاهی ام </p> <p><br> </p> <p>در انقلابِ تو ، من یک سپاهی ام </p> <p><br> </p> <p>یا ایها العزیز ، راهم بده که من </p> <p><br> </p> <p>دنبالِ ردِّ تو ، در راه ، راهی ام </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-04-05T14:15:00+01:00 www.moud12.ir غریب نمی دانند ... http://www.moud12.ir/post/729 <p>تقویم ها روزِ ظهورت را نمی دانند </p> <p><br> </p> <p>این نقشه ها جای عبورت را نمی دانند </p> <p><br> </p> <p>این جاده های منتظر بعد از هزاران سال </p> <p><br> </p> <p>آه ای مسافر، راهِ دورت را نمی دانند </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-03-29T14:02:00+01:00 www.moud12.ir غریب بهاران ... http://www.moud12.ir/post/728 <p>می برد سیلابِ غم هر جمعه چشمانِ مرا </p> <p><br> </p> <p>غرقِ باران می کند چشمانِ گریانِ مرا </p> <p><br> </p> <p>دردمندیم و دوای درد را گم کرده ایم </p> <p><br> </p> <p>عید کن با او خداوندا بهاران مرا... </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-03-22T12:17:00+01:00 www.moud12.ir غریب نوروز ... http://www.moud12.ir/post/727 <p>چرخید زمین به دورِ خورشید </p> <p><br> </p> <p>نوروز شد و دوباره شد عید </p> <p><br> </p> <p>خورشید تویی و عیدِ نوروز </p> <p><br> </p> <p>روزی ست که روی تو درخشید </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-03-15T13:39:00+01:00 www.moud12.ir غریب سرانجام ... http://www.moud12.ir/post/726 <p>هر جمعه صدا زدیم ناکام تو را </p> <p><br> </p> <p>دادیم به اشکِ دیده پیغام تو را </p> <p><br> </p> <p>ما سنگِ تو را زدیم بر سینه خود </p> <p><br> </p> <p>شاید که ببینیم سرانجام تو را </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-03-08T14:10:00+01:00 www.moud12.ir غریب دوباره ... http://www.moud12.ir/post/725 <p>دوباره تنگِ غروب است و دل گرفتارت </p> <p><br> </p> <p>دوباره منتظرانت شدند بیمارت </p> <p><br> </p> <p>خوش آنکه از سرِ دوشِ تو بار بردارد </p> <p><br> </p> <p>بدا به آنکه شود با گناه سربارت </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-03-01T12:56:00+01:00 www.moud12.ir غریب پیداترین پنهان ... http://www.moud12.ir/post/724 <p>سر تا به پا دردیم ، ای درمان کجایی؟ </p> <p><br> </p> <p>ای بر تنِ ما ناامیدان جان ، کجایی؟ </p> <p><br> </p> <p>کم‌کم غروبِ جمعه دارد می رود از دست </p> <p><br> </p> <p>آخر بگو پیدا ترین پنهان کجایی؟ </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-02-22T14:34:00+01:00 www.moud12.ir غریب جمعه کجاست ... http://www.moud12.ir/post/723 <p>جمعه کجاست ؟ محملِ چشم انتظارها </p> <p><br> </p> <p>روزِ قرارِ عاشقیِ بی قرارها </p> <p><br> </p> <p>هر جمعه طرحِ آمدنت را کشیده ام </p> <p><br> </p> <p>تنگِ غروب با همه نقش و نگارها </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-02-15T13:37:00+01:00 www.moud12.ir غریب ای دوست ... http://www.moud12.ir/post/722 <p>چراغِ جمعه را روشن کن ای دوست </p> <p><br> </p> <p>کویرِ جمعه را گلشن کن ای دوست </p> <p><br> </p> <p>نمی آید به تو این رختِ غیبت </p> <p><br> </p> <p>بیا و رختِ نو بر تن کن ای دوست </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-02-08T12:37:00+01:00 www.moud12.ir غریب پوشیده ای ... http://www.moud12.ir/post/721 <p>روی خود را از همه ، آقای ما پوشیده ای </p> <p><br> </p> <p>در عزای مادرت رختِ عزا پوشیده ای </p> <p><br> </p> <p>در شبِ دفنت علی فهمیده تازه این سه ماه </p> <p><br> </p> <p>روی خود را از علی ، زهرا چرا پوشیده ای </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-02-01T13:47:00+01:00 www.moud12.ir غریب جمعه ها ... http://www.moud12.ir/post/720 <p>در غربتِ غروبِ غم انگیزِ جمعه ها </p> <p><br> </p> <p>از تو پر است سینه ی لبریزِ جمعه ها </p> <p><br> </p> <p>تا تو نیایی ای گلِ زهرا همیشگی است </p> <p><br> </p> <p>دلخون شدن به خنجرِ خونریز جمعه ها </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-01-25T12:40:00+01:00 www.moud12.ir غریب خبری نیست ... http://www.moud12.ir/post/719 <p>در آینه ی تیره ی فردا خبری نیست </p> <p><br> </p> <p>جز ظلمتِ شب در دلِ دنیا خبری نیست </p> <p><br> </p> <p>ما منتظران در پی ردی و نشانی ... </p> <p><br> </p> <p>این جمعه هم انگار از آقا خبری نیست </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">اللهم عجل لولیک الفرج</span><br> </p> text/html 2019-01-18T13:52:00+01:00 www.moud12.ir غریب تو را ... http://www.moud12.ir/post/718 <p>بی آبرو هستم ولی من آرزو دارم تو را </p> <p><br> </p> <p>مانندِ بغضِ کهنه ای من در گلو دارم تو را </p> <p><br> </p> <p>هر لحظه از احوالِ ما تو با خبر هستی ولی </p> <p><br> </p> <p>تنها غروبِ جمعه ها در روبرو دارم تو را </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-01-11T12:07:00+01:00 www.moud12.ir غریب برنگشته است ... http://www.moud12.ir/post/717 <p>بیش از هزار و یکصد و اندی گذشته است </p> <p><br> </p> <p>آن یار رفته سوی وطن برنگشته است </p> <p><br> </p> <p>شکر خدا که جمعه به جمعه به لطف خود </p> <p><br> </p> <p>ما را میان منتظرانش نوشته است </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-01-04T12:59:00+01:00 www.moud12.ir غریب شهیدان ... http://www.moud12.ir/post/716 <p>از کرده و ناکرده پریشان و پشیمان </p> <p><br> </p> <p>این عمر هدر رفته چه نزدیک به پایان </p> <p><br> </p> <p>از قافله عشق تو جا مانده و حیران </p> <p><br> </p> <p>ما را برسانند الهی به شهیدان ... </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-12-28T12:47:00+01:00 www.moud12.ir غریب بر باد ... http://www.moud12.ir/post/715 <p>غافل شدم‌،دار و ندارم رفت بر باد </p> <p><span style="line-height: 1.6em;"><br></span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">بی یادِ روی تو قرارم رفت بر باد</span><br> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;"><br></span> </p> <p>دارد غروبِ جمعه کم کم می رسد باز </p> <p><br> </p> <p>امیدِ دیدارِ نگارم رفت بر باد... </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-12-21T14:10:00+01:00 www.moud12.ir غریب یلدای غیبت ... http://www.moud12.ir/post/714 <p>بی بهارِ تو جهانِ ما زمستانی تر است </p> <p><br> </p> <p>حالِ ما این روزها از قبل بارانی تر است </p> <p><br> </p> <p>این شبِ یلدای غیبت کی به پایان می رسد </p> <p><br> </p> <p>دل میانِ غصه های جمعه زندانی تر است </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-12-14T13:32:00+01:00 www.moud12.ir غریب تو نیامدی ... http://www.moud12.ir/post/713 <p>دارد غروب می شود و تو نیامدی </p> <p><br> </p> <p>ساعت به تاخت می دود و تو نیامدی </p> <p><br> </p> <p>ای آخرین سلاله ی زهرا بدونِ تو </p> <p><br> </p> <p>عمرم تباه می رود و تو نیامدی </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-12-07T13:29:00+01:00 www.moud12.ir غریب رنگِ ماتم ... http://www.moud12.ir/post/712 <p>غافل از یاریم و تنها از رخش دم میزنیم </p> <p><br> </p> <p>با گناهان روی دلها رنگِ ماتم میزنیم </p> <p><br> </p> <p>باز هم تنگِ غروبِ جمعه ها دردِ تو را </p> <p><br> </p> <p>با دو قطره اشک و آهِ سینه مرهم میزنیم </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-11-30T13:07:00+01:00 www.moud12.ir غریب جمعه ها ... http://www.moud12.ir/post/711 <p>میشمارم هفته را در اشتیاقِ جمعه ها </p> <p><br> </p> <p>میشوم زندانیِ غم در اتاقِ جمعه ها </p> <p><br> </p> <p>باز هنگامِ غروب آتش می افتد در دلم </p> <p><br> </p> <p>کی به پایان می رسد دردِ فراقِ جمعه ها </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-11-23T12:31:00+01:00 www.moud12.ir غریب غایب از دیده ... http://www.moud12.ir/post/710 <p>از دردِ تنهایی خود سر در گریبان میکنم </p> <p><br> </p> <p>ای غائب از دیده تو را در سینه مهمان میکنم </p> <p><br> </p> <p>این روزها در شهرِ ما عشقت شده دیوانگی </p> <p><br> </p> <p>هر عصرِ جمعه یادِ تو در جمعِ یاران میکنم </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-11-16T15:35:00+01:00 www.moud12.ir غریب عزای پدر ... http://www.moud12.ir/post/709 <p>مثلِ تو در عزای پدر غرقِ ماتمیم </p> <p><br> </p> <p>ما جمعه ها همیشه هم آغوش با غمیم </p> <p><br> </p> <p>شرمنده ایم بعدِ هزار و دویست سال </p> <p><br> </p> <p>از بهرِ یاری تو عزیزِ خدا کمیم </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-11-09T13:05:00+01:00 www.moud12.ir غریب جمعه ی پاییز ... http://www.moud12.ir/post/708 <p>غروبِ جمعه ی پاییز ، غم دو چندان تر </p> <p><br> </p> <p>جهان بدونِ حضورت دوباره زندان تر </p> <p><br> </p> <p>به دست های تو دنیا فقط شَوَد آباد </p> <p><br> </p> <p>که بی ظهورِ تو دنیا خراب و ویران تر </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-11-02T13:54:00+01:00 www.moud12.ir غریب اذلِ دخول ... http://www.moud12.ir/post/707 <p>زیباترین اذنِ دخولِ هر حرم اشک است </p> <p><br> </p> <p>حرفِ دلم بینِ دو چشمانِ ترم اشک است </p> <p><br> </p> <p>ای پا به پای اربعینی کِی تو می آیی؟ </p> <p><br> </p> <p>تنگِ غروبِ جمعه تنها یاورم اشک است </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p>