دلنوشته های مهدوی خدا کند که کسی حالتش چو ما نشود ز دام خال سیاهش کسی رها نشود خدا کند که نیفتد کسی ز چشم نگار به نزد یار چو ما پست و بی بها نشود جواب ناله ی ما را نمیدهد دلبر خدا کند که کسی تحبس الدعا نشود شنبده ام که از این حرف،یار خسته شده خدا کند که به اخراج ما رضا نشود مریض عشقم و من را طبیب لازم نیست خدا کند که مریضی من دوا نشود... http://www.moud12.ir 2019-03-18T08:41:47+01:00 text/html 2019-03-15T13:39:00+01:00 www.moud12.ir غریب سرانجام ... http://www.moud12.ir/post/726 <p>هر جمعه صدا زدیم ناکام تو را </p> <p><br> </p> <p>دادیم به اشکِ دیده پیغام تو را </p> <p><br> </p> <p>ما سنگِ تو را زدیم بر سینه خود </p> <p><br> </p> <p>شاید که ببینیم سرانجام تو را </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-03-08T14:10:00+01:00 www.moud12.ir غریب دوباره ... http://www.moud12.ir/post/725 <p>دوباره تنگِ غروب است و دل گرفتارت </p> <p><br> </p> <p>دوباره منتظرانت شدند بیمارت </p> <p><br> </p> <p>خوش آنکه از سرِ دوشِ تو بار بردارد </p> <p><br> </p> <p>بدا به آنکه شود با گناه سربارت </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-03-01T12:56:00+01:00 www.moud12.ir غریب پیداترین پنهان ... http://www.moud12.ir/post/724 <p>سر تا به پا دردیم ، ای درمان کجایی؟ </p> <p><br> </p> <p>ای بر تنِ ما ناامیدان جان ، کجایی؟ </p> <p><br> </p> <p>کم‌کم غروبِ جمعه دارد می رود از دست </p> <p><br> </p> <p>آخر بگو پیدا ترین پنهان کجایی؟ </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-02-22T14:34:00+01:00 www.moud12.ir غریب جمعه کجاست ... http://www.moud12.ir/post/723 <p>جمعه کجاست ؟ محملِ چشم انتظارها </p> <p><br> </p> <p>روزِ قرارِ عاشقیِ بی قرارها </p> <p><br> </p> <p>هر جمعه طرحِ آمدنت را کشیده ام </p> <p><br> </p> <p>تنگِ غروب با همه نقش و نگارها </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-02-15T13:37:00+01:00 www.moud12.ir غریب ای دوست ... http://www.moud12.ir/post/722 <p>چراغِ جمعه را روشن کن ای دوست </p> <p><br> </p> <p>کویرِ جمعه را گلشن کن ای دوست </p> <p><br> </p> <p>نمی آید به تو این رختِ غیبت </p> <p><br> </p> <p>بیا و رختِ نو بر تن کن ای دوست </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-02-08T12:37:00+01:00 www.moud12.ir غریب پوشیده ای ... http://www.moud12.ir/post/721 <p>روی خود را از همه ، آقای ما پوشیده ای </p> <p><br> </p> <p>در عزای مادرت رختِ عزا پوشیده ای </p> <p><br> </p> <p>در شبِ دفنت علی فهمیده تازه این سه ماه </p> <p><br> </p> <p>روی خود را از علی ، زهرا چرا پوشیده ای </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-02-01T13:47:00+01:00 www.moud12.ir غریب جمعه ها ... http://www.moud12.ir/post/720 <p>در غربتِ غروبِ غم انگیزِ جمعه ها </p> <p><br> </p> <p>از تو پر است سینه ی لبریزِ جمعه ها </p> <p><br> </p> <p>تا تو نیایی ای گلِ زهرا همیشگی است </p> <p><br> </p> <p>دلخون شدن به خنجرِ خونریز جمعه ها </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-01-25T12:40:00+01:00 www.moud12.ir غریب خبری نیست ... http://www.moud12.ir/post/719 <p>در آینه ی تیره ی فردا خبری نیست </p> <p><br> </p> <p>جز ظلمتِ شب در دلِ دنیا خبری نیست </p> <p><br> </p> <p>ما منتظران در پی ردی و نشانی ... </p> <p><br> </p> <p>این جمعه هم انگار از آقا خبری نیست </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">اللهم عجل لولیک الفرج</span><br> </p> text/html 2019-01-18T13:52:00+01:00 www.moud12.ir غریب تو را ... http://www.moud12.ir/post/718 <p>بی آبرو هستم ولی من آرزو دارم تو را </p> <p><br> </p> <p>مانندِ بغضِ کهنه ای من در گلو دارم تو را </p> <p><br> </p> <p>هر لحظه از احوالِ ما تو با خبر هستی ولی </p> <p><br> </p> <p>تنها غروبِ جمعه ها در روبرو دارم تو را </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-01-11T12:07:00+01:00 www.moud12.ir غریب برنگشته است ... http://www.moud12.ir/post/717 <p>بیش از هزار و یکصد و اندی گذشته است </p> <p><br> </p> <p>آن یار رفته سوی وطن برنگشته است </p> <p><br> </p> <p>شکر خدا که جمعه به جمعه به لطف خود </p> <p><br> </p> <p>ما را میان منتظرانش نوشته است </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2019-01-04T12:59:00+01:00 www.moud12.ir غریب شهیدان ... http://www.moud12.ir/post/716 <p>از کرده و ناکرده پریشان و پشیمان </p> <p><br> </p> <p>این عمر هدر رفته چه نزدیک به پایان </p> <p><br> </p> <p>از قافله عشق تو جا مانده و حیران </p> <p><br> </p> <p>ما را برسانند الهی به شهیدان ... </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-12-28T12:47:00+01:00 www.moud12.ir غریب بر باد ... http://www.moud12.ir/post/715 <p>غافل شدم‌،دار و ندارم رفت بر باد </p> <p><span style="line-height: 1.6em;"><br></span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">بی یادِ روی تو قرارم رفت بر باد</span><br> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;"><br></span> </p> <p>دارد غروبِ جمعه کم کم می رسد باز </p> <p><br> </p> <p>امیدِ دیدارِ نگارم رفت بر باد... </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-12-21T14:10:00+01:00 www.moud12.ir غریب یلدای غیبت ... http://www.moud12.ir/post/714 <p>بی بهارِ تو جهانِ ما زمستانی تر است </p> <p><br> </p> <p>حالِ ما این روزها از قبل بارانی تر است </p> <p><br> </p> <p>این شبِ یلدای غیبت کی به پایان می رسد </p> <p><br> </p> <p>دل میانِ غصه های جمعه زندانی تر است </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-12-14T13:32:00+01:00 www.moud12.ir غریب تو نیامدی ... http://www.moud12.ir/post/713 <p>دارد غروب می شود و تو نیامدی </p> <p><br> </p> <p>ساعت به تاخت می دود و تو نیامدی </p> <p><br> </p> <p>ای آخرین سلاله ی زهرا بدونِ تو </p> <p><br> </p> <p>عمرم تباه می رود و تو نیامدی </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-12-07T13:29:00+01:00 www.moud12.ir غریب رنگِ ماتم ... http://www.moud12.ir/post/712 <p>غافل از یاریم و تنها از رخش دم میزنیم </p> <p><br> </p> <p>با گناهان روی دلها رنگِ ماتم میزنیم </p> <p><br> </p> <p>باز هم تنگِ غروبِ جمعه ها دردِ تو را </p> <p><br> </p> <p>با دو قطره اشک و آهِ سینه مرهم میزنیم </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-11-30T13:07:00+01:00 www.moud12.ir غریب جمعه ها ... http://www.moud12.ir/post/711 <p>میشمارم هفته را در اشتیاقِ جمعه ها </p> <p><br> </p> <p>میشوم زندانیِ غم در اتاقِ جمعه ها </p> <p><br> </p> <p>باز هنگامِ غروب آتش می افتد در دلم </p> <p><br> </p> <p>کی به پایان می رسد دردِ فراقِ جمعه ها </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-11-23T12:31:00+01:00 www.moud12.ir غریب غایب از دیده ... http://www.moud12.ir/post/710 <p>از دردِ تنهایی خود سر در گریبان میکنم </p> <p><br> </p> <p>ای غائب از دیده تو را در سینه مهمان میکنم </p> <p><br> </p> <p>این روزها در شهرِ ما عشقت شده دیوانگی </p> <p><br> </p> <p>هر عصرِ جمعه یادِ تو در جمعِ یاران میکنم </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-11-16T15:35:00+01:00 www.moud12.ir غریب عزای پدر ... http://www.moud12.ir/post/709 <p>مثلِ تو در عزای پدر غرقِ ماتمیم </p> <p><br> </p> <p>ما جمعه ها همیشه هم آغوش با غمیم </p> <p><br> </p> <p>شرمنده ایم بعدِ هزار و دویست سال </p> <p><br> </p> <p>از بهرِ یاری تو عزیزِ خدا کمیم </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-11-09T13:05:00+01:00 www.moud12.ir غریب جمعه ی پاییز ... http://www.moud12.ir/post/708 <p>غروبِ جمعه ی پاییز ، غم دو چندان تر </p> <p><br> </p> <p>جهان بدونِ حضورت دوباره زندان تر </p> <p><br> </p> <p>به دست های تو دنیا فقط شَوَد آباد </p> <p><br> </p> <p>که بی ظهورِ تو دنیا خراب و ویران تر </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-11-02T13:54:00+01:00 www.moud12.ir غریب اذلِ دخول ... http://www.moud12.ir/post/707 <p>زیباترین اذنِ دخولِ هر حرم اشک است </p> <p><br> </p> <p>حرفِ دلم بینِ دو چشمانِ ترم اشک است </p> <p><br> </p> <p>ای پا به پای اربعینی کِی تو می آیی؟ </p> <p><br> </p> <p>تنگِ غروبِ جمعه تنها یاورم اشک است </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-10-19T13:28:00+01:00 www.moud12.ir غریب جامانده ها ... http://www.moud12.ir/post/706 <p>جامانده های کرب و بلا حالشان بد است </p> <p><br> </p> <p>اصلا بدونِ کرب و بلا این جهان بد است </p> <p><br> </p> <p>جز در رکابِ تو به خدا صاحب الزمان </p> <p><br> </p> <p>جان جای دیگری بدهم بی گمان بد است </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-10-12T14:15:00+01:00 www.moud12.ir غریب ویزای اربعین ... http://www.moud12.ir/post/705 <p>از کوچه های خلوتِ ما هم عبور کن </p> <p><br> </p> <p>گاهی میانِ این دلِ ویران ظهور کن </p> <p><br> </p> <p>هر چند روسیاهم و غافل ولی خودت </p> <p><br> </p> <p>ویزای اربعینِ مرا جفت و جور کن </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-10-05T13:45:00+01:00 www.moud12.ir غریب روزگارِ سیاه ... http://www.moud12.ir/post/704 <p>تا حال و روزِ ما نشود کم گناه تر </p> <p><br> </p> <p>این روزگار می شود از این سیاه تر </p> <p><br> </p> <p>آمد غروب جمعه و هر هفته می شود </p> <p><br> </p> <p>هی چشم های منتظران رو به راه تر </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-09-28T12:28:00+01:00 www.moud12.ir غریب چشمهای نیمه باز ... http://www.moud12.ir/post/703 <p><strong>در کنارِ پنجره چشمم به راهی سوخته</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>جمعه ها در سینه دارم سوزِ آهی سوخته</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>از روی نیزه به محمل میخورد دائم گره</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>چشمهای نیمه بازی در نگاهی سوخته</strong> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-09-21T13:20:00+01:00 www.moud12.ir غریب منتقمِ آخر ... http://www.moud12.ir/post/702 <p><strong>ای سر بلند بر روی نی هم سرت بلند</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>بعد از تو کرده نامِ تو را خواهرت بلند</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>یک جمعه می رسد که لوای قیامِ تو</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>گردد به دستِ منتقمِ آخرت بلند</strong> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-09-14T12:41:00+01:00 www.moud12.ir غریب بها گرفت ... http://www.moud12.ir/post/701 <p>جمعه شد و دوباره دلِ شیعه ها گرفت </p> <p><br> </p> <p>با اشکِ بر حسین دلِ ما بها گرفت </p> <p><br> </p> <p>خوشبخت آنکه نیمه شبی بینِ روضه ها </p> <p><br> </p> <p>از دستِ مهدی اش سفرِ کربلا گرفت </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>االهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-09-07T14:31:00+01:00 www.moud12.ir غریب دوباره محرم ... http://www.moud12.ir/post/700 <p>دوباره بیرقِ ماتم میانِ سینه به پاست </p> <p><br> </p> <p>دوباره ماهِ محرم ، عزای خونِ خداست </p> <p><br> </p> <p>غروبِ جمعه رسیده بیا که گریه کنیم </p> <p><br> </p> <p>که چشمِ یار ، پریشانِ سیدالشهداست </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-08-31T15:04:00+01:00 www.moud12.ir غریب هل اتی ... http://www.moud12.ir/post/699 <p>جامانده در غدیرِ خم آوای هل اتی </p> <p><br> </p> <p>بعد از نبی علی شده مولای هل اتی </p> <p><br> </p> <p>تنگِ غروبِ جمعه دوباره دلم گرفت </p> <p><br> </p> <p>کو آخرین ترانه زیبای هل اتی </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>اللهم عجل لولیک الفرج </p> text/html 2018-08-24T13:28:00+01:00 www.moud12.ir غریب منِ غافل ... http://www.moud12.ir/post/698 <p>من که آخر به وصالت نرسیدم چه کنم؟ </p> <p><br> </p> <p>نظری روی تو را من که ندیدم چه کنم؟ </p> <p><br> </p> <p>باز هم جمعه رسید و منِ غافل از تو </p> <p><br> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">غیرِ این آه که از سینه کشیدم چه کنم؟</span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;"><br></span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;"><br></span> </p> <p><span style="line-height: 1.6em;">اللهم عجل لولیک الفرج</span> </p>